Gedicht
1/1

Smeekbee van een plee

Behandel me voorzichtig.
Doe niet te plots gewichtig.

Wriemel niet zo met je kont.
Je weet maar nooit wat daar van komt.

En eens klaar met je drukwerk
hijs dan behoedzaam bil voor bil
en overtuig je van het drolmerk.

Laat dan mijn hoed neer als je wil.

Gedenk dat dit veilig zitje
niet van beton is, ik bid je!