Gedicht
1/1

Wat er nog beweegt

Je veegt in de damp op het venster een horizon
zo leerde je hand hoe ze wuiven moet, wat het verschil is tussen
begroeten, aandacht vragen en afscheid nemen: de aarzeling