Gedicht
1/1

wat zou het mooi zijn als mensen
niet vallen voor elkaar maar
dwarrelen

hun tijd nemen om te landen
waar ze horen, of dat nu bij
elkaar is of ergens anders

terwijl de neus van hun schoenen
dagelijks verschuift wat zo zorgvuldig
een plek heeft gezocht